Trailer där Jeff gästar barnprogram

2013-08-10 | 15:39:00 | Jeff
 
 
 
 
 
För över ett år sedan gästade Jeff det kanadensiska barnprogrammet Bookaboo series. Detta handlar om en liten rockstjärnehund, denne kan dock inte uppträda utan att någon läser en bok för honom innan han går upp på scen. Många kända kanadensiska ansikten har varit med och läst en saga, här Simple Plans Jeff Stinco:
 
 
 
Source

Jeff & Tom Delonge

2012-07-24 | 14:43:38 | Jeff

[English] The opening of Jeff's restaurant

2012-07-21 | 21:37:35 | Jeff
Yesterday, it was finally the opening day of Jeff Stinco's new Italian restaurant, Mangiafoco, which means fire-eater.
 
Last night, the restaurant was only open for friends and family of Jeff, among the guests were Chuck Comeau and Sébastien Lefebvre.
Those who were there liked the food very much, Jeff got good respons and can be very proud with his work with the restaurant.
If you're in Montréal and wish to visit the restaurant, go to Old Montréal.
 
  

Öppningen av Jeffs restaurang

2012-07-21 | 21:23:19 | Jeff
Igår var det äntligen dags för öppningen av Jeff's nya italienska restaurang Mangiafoco att öppnas för allmänheten, som betyder eldslukare.
 
Igår, på premiäröpnningen vara bara nära och kära där - Jeffs vänner och familj. Två av dem var Chuck och Sébastien.
De som var där tyckte om maten väldigt mycket, Jeff fick bra respons och kan vara väldigt stolt över arbetet med restaurangen.
Är du i Montréal och vill besöka restaurangen, ta dig till gamla stan/Gamla Montréal.
 
  

[English] Jeff's restaurant is open!

2012-07-21 | 18:47:06 | Jeff
Yesterday Jeff opened his restaurant. He has been working on this project for over a year.
The doors of Nepolitan Pizzeria by Jeff Stinco opened on 20th of July 2012.

Jeff is also a co-owner of the bar Philemon in Montréal since 2010.
This restaurant is a celebration to his Italian roots and passion for good food.

Jeff's restaurang har öppnat

2012-07-21 | 18:09:31 | Jeff
Igår öppnade Jeff sin restaurang. Han har jobbat på det här projektet i över ett år.
Den 20:e juli 2012 öppnades äntligen dörrarna till Nepolitan Pizzeria av Jeff Stinco.

Jeff är också delägare i baren Philemon i Montréal.
Den här restaurangen är en hyllning till hans italienska rötter och kärleken till god mat.

[English] Interview: Jeff Stinco

2012-01-03 | 13:32:48 | Jeff
Here's an interview with the guitarist Jeff Stinco!

The interview was published in the magazine FRIDA in the spring of 2008, so it wasn't me who made it. Until the day comes when I get to interview Jeff Stinco, smile and remember this:

How did you get to know each other?
We got to know each other in high school, it was 13 years ago. Now we've been on tour around the world four or five times.

You write your own songs. What are they about?
It can be everything from love songs where we sing about everything from diseases to unrequited love. Pierre wrote a song about his brother's fight against cancer. It's something that engages him alot.

How are you in the band? Are you sweet guys?
Absolutely. We're very sensetive and romantic.

How are you with your girlfriends?
I'm the only one who has a girlfriend. The other's date, but they don't have girlfriends. We travel a lot, so we need very understanding girls. I try to see my girlfriend as often as possible. I try to make sure it never goes more than three weeks between each time. I think it's very important that you're honest and talk a lot to each other.

What do you do on a day off?
I meet with friends and sometimes we have dinner. Sometimes I go out for a workout and I play a lot of music.

What do you sing in the shower?
I sing very bad, but it's something very rocky like Raine Adams or something.

What's the relationship between you and the fans?
Our fans are very different. That depends on what country we're in. The fans are completely crazy in Brazil. They wait outside the hotels and follow us on the streets. The fans from Asia are very respectful and leave us alone, but they are very intrested of us. The fans are pretty calm here in Montréal. To go on tour and be at home is the best of two worlds. I can still live a pretty normal life when I'm at home.

You played with Avril Lavigne, how was she as a person?
Really funny. I liked her, but I also thought she seemed very young. We went skateboarding together, haha!

You've been getting bad critic from the reviwers, what do you think about that?
I don't take the critic very seriously. I think it seems like most of the reviwers are frustrated musicians.

What plans do you have for 2008?
We will tour in the US and Europe. I think we're coming to Stockholm, we have a lot of fans there.

Intervju: Jeff Stinco

2012-01-03 | 13:10:16 | Jeff
Här kommer en intervju med gitarristen Jeff Stinco från Simple Plan!

Intervjun dök upp i tidningen FRIDA våren 2008, så jag har inte gjort den. Tills dagen kommer då jag får intervjua Jeff Stinco får ni le och minnas tillbaka det här:

Hur lärde ni känna varandra?
Vi lärde känna varandra i high school för tretton år sedan. Nu har vi turnerat runt om i världen fyra, fem gånger.

Ni skriver era egna texter. Vad handlar låtarna om?
Det kan vara kärlekssånger där vi sjunger om allt från sjukdomar till olycklig kärlek. Pierre har skrivit en låt om sin brorsas kamp mot cancer. Det är något som engagerar honom mycket.

Hur är ni i bandet? Är ni mjukisar?
Absolut. Vi är ganska känsliga och romantiska.

Hur är ni mot era flickvänner?
Det är bara jag som har flickvän. De andra dejtar, men de har inga flickvänner. Vi reser mycket så vi måste ha väldigt förstående tjejer. Jag försöker träffa min tjej så ofta jag kan. Jag brukar se till att det aldrig går mer en tre veckor mellan gångerna. Jag tror att det är viktigt att man är ärliga mot varandra och pratar mycket.

Vad gör du en ledig dag?
Jag träffar kompisar och ibland äter vi middagar. Ibland går jag och tränar och jag spelar en hel del musik.

Vad sjunger du i duschen?
Jag sjunger väldigt dåligt, men det blir väl något rockigt som Raine Adams eller något.

Vad lyssnar du helst på en söndagmorgon?
Det blir The Beatles eller U2

Vad har ni för relation till era fans?
Våra fans är väldigt olika. Det beror helt på vilket land vi åker till. I Brasilien är fansen helt galna. De står utanför hotellen och följer efter oss på gatorna. I Asien är de mer respektfulla och lämnar oss ifred, men är samtidigt väldigt intresserade av oss. Här hemma är fansen ganska lugna. Att åka på turné och vara hemma är verkligen det bästa av två världar. Jag kan fortfarande ha ett ganska normalt liv när jag är hemma.

Ni har spelat med Avril Lavigne, hur var hon som person?
Jättekul. Jag gillade verkligen henne, men jag tyckte hon kändes ganska ung. Vi åkte skateboard ihop, haha!

Ni har fått dålig kritik från recensenterna, hur känns det?
Jag tar inte kritiken så allvarligt. Jag tycker det verkar som att vissa recensenter är frustrerade musiker.

Vad har ni för planer för 2008?
Vi ska turnera i USA och Europa. Jag tror vi kommer till Stockholm, vi har väldigt många fans där.

Present till Jeff?

2011-09-03 | 11:13:46 | Jeff
Hahaha, tycker ni att Jeff ska få en sån? Och de andra killarna?[English] Interview with Jeff

2011-03-17 | 20:26:29 | Jeff
Jeff recently did an interview with the Simple Plan Brazil, part one was published over the weekend and part two just recently.
Here is part one of this interview: http://simpleplanparaguayenglish.blog.com/2011/03/13/new-interview-with-jeff/
Part two: http://simpleplanparaguayenglish.blog.com/2011/03/14/new-interview-with-jeff-stinco-part-2/
Jeff recently did an interview with Simple Plan Brazil, part one was published over the weekend and part two just recently.
Here is the first part of this interview: http://simpleplanparaguayenglish.blog.com/2011/03/13/new-interview-with-jeff/
Part two: http://simpleplanparaguayenglish.blog.com/2011/03/14/new-interview-with-jeff-stinco-part-2/
(Yes, the links go to SP Paraguay, but I visit that page much more often than Brazil's.)

Intervju med Jeff

2011-03-16 | 17:39:15 | Jeff
Jeff gjorde nyligen en intervju med Simple Plan Brazil, del ett publicerades under helgen och del två alldeles nyligen.
Här är del ett av intervjun: http://simpleplanparaguayenglish.blog.com/2011/03/13/new-interview-with-jeff/ 
Del två: http://simpleplanparaguayenglish.blog.com/2011/03/14/new-interview-with-jeff-stinco-part-2/

(Ja, länkarna går till SP Paraguay, men jag besöker den sidan mycket oftare än Brasiliens.)

Jeff Stinco

2011-02-12 | 17:06:22 | Jeff

Jeffs riktiga namn är Jean-Francois, men det namnet är lite svårt att uttala för folk som inte kan franska, så de började kalla honom JF och tillslut blev det Jeff.
Han är född den 22 augusti 1978 i Montreal och bor där fortfarande. Innan han gick med i Simple Plan pluggade han till gitarrlärare, vilken tur att han gick med i Simple Plan!
I bandet så är han den äldste och förste gitarrist. Han började tappa sitt hår i 14 års åldern och har två döttrar, Maya född i januari 2007 och Zoey född i juni 2008.If you want me to translate it into English, please make a comment.


Tack Jeff och Katie

2011-02-11 | 21:21:55 | Jeff
Ett jätte stort tack till Jeff Stinco och Katie Rox som följer mig @SPSverige på twitter!
Älskar er!


Pasta á la Jeff

2010-12-16 | 14:20:09 | Jeff
Jeff lagade pasta igår (som vanligt) och den blev ovanligt god.
Enligt honom är han en mästerkock, och igår blev hans pasta bättre än sex!

Vem vill ha receptet på sexpastan?