Simple Plan Foundation

En väldigt intressant artikel om Simple Plan Foundation har kommit upp.
Läs den här http://bit.ly/hM7X2X

Simple Plan Foundation är någonting som alla borde donera till, pengarna går faktiskt till dig. En enda dollar kan göra lika stor skillnad som tiotusen. Ett väldigt bra sätt att donera på är att köpa Simple Plans Japan tröja.